Sportovci mezi psi typu bull

Zde jsou odkazy na některé kluby a týmy kde se kromě jiného výcviku zabývají i sporty provozovanými na akcích typu SHOW . Dále je tu popis jednotlivých sportovních disciplín.

Sporty typu SHOW

Wall Climbing

14.03.2010 13:35
Wall Climbing Tento sport je nejmladším ze sportů pro psy typu bull . Princip je ve vyběhnutí co nejvýše po kolmé stěně a zakousnutí se do peška a udržení se nejméně 5 sekund. Rozběh je maximálně 7 metrů a na každou výšku má pes tři pokusy. Rekord drží brazilská fena Demi Moore výškou 4 metry ....

Hand time a hand jump

14.03.2010 13:20
  Hang time Pes vyskočí a zakousne se na peška zavěšeného většinou 160 cm nad zemí a musí zůstat viset bez dotyku nohou země na peškovi co nejdéle. Špičkové výkony jsou kolem 1 hodiny visu.   High jump Jedná se o výskok s do výšky s malým rozběhem na zavěšeného peška. Tato...

Weight pulling

14.03.2010 12:35
  Weight pulling Jedná se o sportovní disciplínu, která spočívá v tom, že pes táhne ve stanoveném časovém limitu na vzdálenost cca 5 metrů co nejvyšší zátěž na speciálním vozíku. Pes má speciální postroj a může být hecován zase jen povoleným způsobem. Pro představu dospělý a špičkově...

Weight pull sprint

14.03.2010 12:31
  Weight Pull Sprint V této sportovní disciplíně soutěží psi a feny rozdělené do váhových kategorií. Podle své hmotnosti pak tahají různě těžkou živou zátěž na speciální tříkolce. Trať je dlouhá zpravidla 50 metrů. Pes může být lákán a hecován jen povoleným způsobem, je zakázáno používat rukáv...

Tug of war

14.03.2010 12:22
  Tug of war Jedná se o tzv. královskou disciplínu. Soutěž spočívá v tom, že se dva psi přetahují o lano, spojené pešky . Psi jsou uvázáni tak aby mezi nimi nemohlo dojít ke kontaktu a to buď na postroji,  nebo obojku. Vítězí pes, který peška vytrhne z mordy druhému. Majitel psa...

Odkazy

Baltazar Smarag Smile

13.03.2010 18:48
Další stafík co dělá sporty pro pdy typu bull. Již v jednom roce je velký habán a nadšenec. https://www.balthazar.cz/